Çağrı merkezi: 09:00 – 17:00 / Hafta içi
+90 232 700 03 73 / iletisim@brownies.com.tr
Kaliteli hammaddeler!
Fındık yağı ile üretilmiştir!
500₺ üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz!
Saat 15:00'a kadar aynı gün kargo!
Özelleştirilebilir hediyeler!

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası sadece brownies.com.tr web sayfası için geçerlidir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle sipariş formunu doldurmaya başladığınız anda, ödeme sürecinin sonuna kadar yapılan tüm işlemleriniz 3. kişilerin erişimine karşı SSL sertifikası ile korunmaktadır. Ödeme sırasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görülememekte ve Brownies tarafından kayıt edilmemektedir.

Size mail yoluyla gelen ya da internette dolaşırken rastladığınız herhangi bir sitede Brownies logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. Ne yazık ki logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Bu tip bir durumla karşı karşıya olduğunuzu fark ederseniz lütfen bizimle info@brownies.com.tr adresinden iletişime geçiniz.

brownies.com.tr’yi sadece ziyaret etmek için herhangi bir kişisel bilginizi verme zorunluluğunuz yoktur. Sitemize üye olmak ya da alışveriş yapmak isterseniz bazı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Bu gizlilik politikası ve aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar özel kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Brownies Gıda Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi (bilgi güvenliği süreçlerinin, bilgi teknolojileri alt yapısının, çalışanların bilgi sistemlerine erişim yetkilerinin, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin, iş faaliyetlerinin, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgi sistemlerine erişim yetkilerinin, iş sürekliliğinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin, kurumsal yönetim faaliyetlerin, lojistik faaliyetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin, insan kaynakları süreçlerinin, risk yönetiminin ve etkinlik yönetiminin planlanması, oluşturulması, icrası, yönetilmesi, takibi ve denetimi), Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi (şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası), Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi (hukuk işlerinin takibi, operasyonel denetim çalışmaları, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirketin üretim ve operasyonel süreçlerinin planlanması ve icrası, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirket operasyonlarının, şirket yerleşkeleri ve tesislerinin ve şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, kredi ve sigorta süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket denetim faaliyetlerinin ve şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası), Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonlar (satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, icrası ve takibi), Finansal Operasyonlar, Strateji Planlaması ve İş Ortakları Yönetimi (İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi, Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası), Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi amaçları kapsamında işlenebilecektir.

Bu amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, bayi ve çalışan performansının ölçümlenmesi ile ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yine yukarıda yer alan Şirket tarafından Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi (bilgi güvenliği süreçlerinin, bilgi teknolojileri alt yapısının, çalışanların bilgi sistemlerine erişim yetkilerinin, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin, iş faaliyetlerinin, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgi sistemlerine erişim yetkilerinin, iş sürekliliğinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin, kurumsal yönetim faaliyetlerin, lojistik faaliyetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin, insan kaynakları süreçlerinin, risk yönetiminin ve etkinlik yönetiminin planlanması, oluşturulması, icrası, yönetilmesi, takibi ve denetimi), Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi (şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası), Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi (hukuk işlerinin takibi, operasyonel denetim çalışmaları, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirketin üretim ve operasyonel süreçlerinin planlanması ve icrası, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirket operasyonlarının, şirket yerleşkeleri ve tesislerinin ve şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, kredi ve sigorta süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket denetim faaliyetlerinin ve şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası), Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonlar (satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, icrası ve takibi), Finansal Operasyonlar, Strateji Planlaması ve İş Ortakları Yönetimi (İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi, Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası), Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, sigorta şirketlerine, bankalara, avukatlara, mali müşavirlere, denetçilere, danışmanlara, yetkili özel kişilere ve mevzuatın izin verdiği diğer kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında, otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, fiziki ortamda sözleşmeler ve formlar; elektronik ortamda ise e-posta, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, pazarlama otomasyonu, e-posta gönderim platformu, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, Şirket içi yazılımlar, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması durumlarında, kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, iletisim@brownies.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek  Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad-soyad, T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklu ise uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası), adresi, e-posta adresi, telefon numarası, talep konusunu belirtmeniz gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

brownies.com.tr, üye olurken ya da bu siteden alışveriş yaparken bildirdiğiniz kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygılıdır.

Brownies.com.tr üzerinde yapmış olduğunuz işlemler ve vermiş olduğunuz bilgiler Türkiye ve Fransa da konumlu sunucularda saklanmakta/depolanmaktadır. Sitemizi kullandığınızda KVKK gereğince bu bilgilerin paylaşımında açık rızanız olduğu kabul edilecektir.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Sözleşme aşamasında ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde brownies.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin brownies.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Çerezler ve Çerez Politikası
Çerezler:
Çerezleri web sitemizden daha iyi faydalanmanızı sağlamak için kullanıyoruz. Çerezler tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda geçici olarak saklanan küçük veri birimleri olup, web sitemizi daha iyi deneyimlemenizi sağlar. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılamaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı, cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır (rastgele oluşturulur). Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda daha uzun süre kalır.

Çerez türleri
Birinci taraf Çerezleri:
Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.

Üçüncü taraf Çerezleri:
Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezleri tanımlarlar. Gezmekte olduğunuz web sitesi ayrıca YouTube’dan gömülmüş içerikler gibi içeriklere de sahip olabilir ve bu siteler kendi çerezlerini tanımlayabilirler.

Neden çerezlere izin vermeliyim?
Çerezlerin içerdiği bilgiler tarafınıza sunulan hizmetleri geliştirmek için kullanılır, örneğin:

bir servisin cihazınızı tanımasını etkinleştirmeniz durumunda bir oturum sırasında aynı bilgileri defalarca vermek zorunda kalmazsınız örneğin, bir web formunun ya da web anketinin doldurulması
Favorilerim (İçeriğim) fonksiyonunun desteklenmesi
video oynatıcının düzgün şekilde fonksiyon göstermesine izin verilmesi
servisleri ne kadar kişinin kullandığının ölçülmesi, bu servislerin etkinleştirilerek kullanımlarının kolay hale getirilmesi ve hızlı şekilde sunulmaya devam edilmesi için yeterli kapasite olmasının sağlanması, anonim verilerin analiz edilerek insanların çevrim içi hizmetlerimizin farklı açılarıyla nasıl etkileşimde olduklarını anlamamızı sağlaması ve bu hizmetleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olması

Kabul etmemem durumunda ne olur?
Çerezleri kabul etmemeye karar vermeniz durumunda, bu web sitesinin belirli özellikleri görüntülenemeyebilir ya da doğru çalışmayabilir. Bu da web sitemizde yapacaklarınızı sınırlar ve tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerinde etkiye sahip olabilir.

Etkilenmesi muhtemel özellikler arasında şunlar bulunur:
Favorilerim (İçeriğim) fonksiyonunun kullanılması
web sitesinin kişiselleştirilmiş şekilde deneyimlenememesi
video izlenmesi
bu sayfanın sosyal ağlarda beğenilmesi ya da paylaşılması
gömülü içeriğin görüntülenmesi

Teklif Alın

En iyi teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. Kurumsal satış yetkilimiz size en kısa sürede ulaşacaktır.
İlgilendiğiniz ürün ya da ürünler *
Hediyenizin amacı ya da iletmek istediğiniz diğer bilgiler *
Sizi Arayalım
Gönderiliyor...